4 Kasım 2018 Pazar

Neden Teknolojiye Yatırım Yapılıyor?

Neden Teknolojiye Yatırım Yapılıyor

Özellikle birinci endüstri devriminden sonra ülkeler arasında hızla teknoloji yarışı başlamıştır. Bu teknolojik gelişmeler her an her yerde karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde hayatımızın birçok alanında kolaylıklar sağlanmıştır. Teknoloji birçok alanda yapılmaktadır. Makineleşmenin etkisiyle bu teknolojik gelişmeler rekabet ortamına da zemin hazırlamıştır. Rekabet ortamında ola


n büyük firmalar dünyada ilklerin önüne geçe bilmek için sürekli üretmiş oldukları teknolojileri geliştirmekteler. Sürekli yeni aletler üretilerek ekonomik anlamda çok büyük refah sağlanmaktadır. Bundan yüzlerce yıl önce çok uzun zaman içinde birçok kişi ile yapılan işler teknoloji sayesin de çok kısa sürede insan gücüne fazla ihtiyaç duyulmadan yapılabilmektedir.

            Teknoloji geliştikçe yeni meslekler ortaya çıkmakta ve geçmişte yapılan birçok mesleği konumları ve isimleri değişmektedir. Devletler teknoloji üreten firmalara sürekli teşvikler vermekte ve bunun neticesinde yeni teknolojik ürünler çıkmaktadır. Sürekli çıkmakta olan bu teknolojik ürünlerde sürekli olarak geliştirilmektedir. Rekât ortamının oluşması bu anlamda çok iyidir çünkü rekabet ortamında sürekli yeni teknolojik ürünler çıkar ve bu ürünlerin fiyatları da sürekli olarak düşer.

 Teknolojiye Yatırım Zamanı
 
             Günümüzde refah seviyesine ulaşmak ekonomiyle mümkün olmaktadır. Ekonomik anlamda gelişmek isteyen bir devlet teknolojik gelişmelere çok önem vermelidir. Bu teknolojik gelişmelerin netice olarak da ekonomik kalkınma söz konusu olacaktır. Bu gün dünyamızda hemen hemen bütün gelişmiş konumda olan devletler bu gelişmişliği teknolojiye borçludur. Teknoloji üretildikçe medeniyet seviyesi her geçen gün daha da artmaktadır. Teknoloji üretmeyen devletlerde ekonomi adına pek bir şeyden bahsedemeyiz. Genelde teknoloji üretmeyen Afrika ve onun gibi devletler her anlamda teknoloji üreten devletlerin gerisinde kalmışlardır.

            Teknolojiye neden yatırım yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekir. Teknolojiye yapılan her yatırım günümüzde insanların işini daha da kolaylaştırmaktadır. Bu teknolojiyi üretecek kişilere de gerekli olan teşvik de sağlanmalıdır. Teknolojinin hayatımıza getirdiği birçok fayda vardır ve bu faydalar insan yaşamını da şekillendirir bir konumdadır. Bu günün teknolojinin imkânlarıyla bize sağlanan kolaylıkları kimse inkâr edemez. Makineleşmeyle beraber inanların hayata bakış açıları da değişmiştir. Yeni teknolojik gelişmeler bu evreni anlamamıza da kolaylık sağlar. Örnek olarak teleskopların gelişmesiyle evreni daha da iyi anlıya biliriz.

 Yeteri Kadar Yatırım Var Mı?

             Teknoloji konusunda ilerlemeyi dünya ve Türkiye arasındaki ilişkiye bakacak olursak. Genelde teknolojiyi üreten ve bu teknolojiye bağımlı olan ülkeler bellidir. Teknolojiyi üreten devletler üretmeyen devletleri kendilerine bağımlı hale getirmektedir. Bu durumun neticesinde teknoloji üreten devletler ekonomik anlamda çok iyi bir seviyeye gelmektedir. Türkiye geçmişte teknolojiye yeteri kadar yatırımı yapamasa da günümüz de birçok açıdan bu alana yönelik yatırım yapılmaya başlanmıştır. İleri ki yıllarda Türkiye teknolojik anlamda dünya devleriyle yarışır bir hale gelecektir. Türkiye de gerek devlet eliyle gerekse özel firmalar eliyle birçok teknolojik gelişme vardır. Bu teknolojik gelişme şuan için yeterli bir konumda değildir. Türkiye de bulunan birçok firma gerekli yatırım planlarını yapmıştır ve ileri ki yıllarda Türkiye de teknoloji anlamında daha çok gerekli adımlar atılacaktır.

Artikel Terkait


Emoji KullanEmoji Kullan